• Vezelequivalenten Marconitoren te Rotterdam

  Vezelequivalenten Marconitoren te Rotterdam

  VKS is ingezet om de Marconitoren te Rotterdam op 300 vezelequivalenten op te leveren dat is de norm die (als het door gaat) volgende jaar van kracht wordt en waar de hele asbestketen van op zijn kopstaat.

  Normen asbest binnenlucht

  Voor de binnenlucht in voor mensen toegankelijke ruimtes is de wettelijke grenswaarde vastgelegd in de Regeling bouwbesluit 2003 (Stcrt. 2002, nr. 241, gewijzigd bij Besluit Stcrt. 2005, nr. 163) afdeling 2.3. De norm is in deze regeling gegeven als een getalswaarde van het verschil tussen de concentratie van asbestvezels in de binnenlucht van een voor mensen toegankelijke ruimte van een gebouw en de concentratie van asbestvezels in de buitenlucht uitgedrukt in vezelequivalenten per m3 lucht. Deze waarde mag, voor zover deze concentratie afkomstig is uit een of meer constructieonderdelen die de ruimte begrenzen dan wel uit een of meer in die ruimte aanwezige constructieonderdelen, in een te bouwen bouwwerk niet groter dan 1000 vezelequivalenten per m3 lucht zijn en in een bestaand bouwwerk niet groter zijn dan 100.000 vezelequivalenten per m3 lucht.

  Meer info:

  http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/asbest-0/special-kids/vragen-antwoorden/normen-onderzoek/@113945/welke-normen-gelden/

  Share this:
  Leave a reply →