Werken bij VKS betekent ergens werken met de mogelijkheden van een grote organisatie en – door de verschillende locaties – met de geborgenheid van een kleinere instelling. Veel aandacht wordt besteed aan het creëren van prettige werkomstandigheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De manier waarop het werk is georganiseerd, met verantwoordelijkheden en bevoegdheden op een zo laag mogelijk niveau, maakt dat de motivatie en betrokkenheid groot zijn, niet alleen bij het werk, maar ook bij u.

 

DESKUNDIG TOEZICHTHOUDER ASBESTSLOOP (DTA)

Taken en verantwoordelijkheden
Is verantwoordelijk voor de realisatie van werken/projecten binnen de gestelde kwaliteits-, tijds- en kostengrenzen. Verricht zelfstandig en heeft de technische en organisatorische leiding over alle voorkomende asbestsaneringswerkzaamheden, conform de specificaties van het werkplan en overige richtlijnen. Assisteert de projectleider bij het opstellen van werkplannen voor het uitvoeren van asbestsaneringswerkzaamheden. Is continue aanwezig bij de uitvoering van de asbestsaneringswerkzaamheden.
Verdeelt het werk, begeleidt en instrueert de betrokken medewerkers.

Functie-eisen
• Langdurige praktische, organisatorische en administratieve ervaring in asbestsaneringswerkzaamheden
• Leidinggevende capaciteiten
• Kennis van relevante delen van de Arbo- en Milieuwetgeving en richtlijnen van de AI.
• Certificaat VCA VOL
• Diploma Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA-A)
• BHV diploma
• Rijbewijs BE

 

VOORMAN CHROOM-6

Taken en verantwoordelijkheden

Coördinerend
– Is verantwoordelijk voor de realisatie van een werk/project binnen de gestelde kwaliteits-, tijds- en kostengrenzen.
– Verdeelt het werk/project, begeleidt en instrueert de betrokken medewerkers, onderaannemers en/of derden.
– Verschaft zich in samenspraak met de Projectleider vooraf inzicht, aan de hand van het werkboek en door opname ter plaatse, omtrent datgene wat moet worden uitgevoerd, op welke wijze de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd (werkmethoden), de veiligheids- en milieurisico’s, het in te zetten materieel en de benodigde mankracht.
– Zorgt voor de inrichting van de werklocatie, zodat het werk/project op efficiënte en effectieve wijze kan worden uitgevoerd.
– Zorgt voor de periodieke rapportage aan de Projectleider.
– Ondersteunt de Projectleider bij de oplevering en afwikkeling (uitvoeren restpunten en opruimen) van een werk/project.
– Evalueert samen de Projectleider en de uitvoerder het project.

Uitvoering
– Start de uit te voeren werkzaamheden op en helpt mee de werkzaamheden uit te voeren.
– Bewaakt de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden.
– Is aanspreekpunt voor de klant/opdrachtgever tijdens de werkzaamheden.
– Zorgt voor de bij de uitvoering van het werk/project voorkomende administraties (urenregistratie, meer- en minderwerk, logboek, projectcontroleplan, registratie afkomende materialen, instructie/toolboxmeetings, veiligheidsinspecties, etc.).
– Is verantwoordelijk voor het onderhoud van alle transportwerktuigen, machines, gereedschappen en hulpmiddelen op het werk/project.

Kwaliteit
– Stimuleert het kwaliteitsbewustzijn van de uitvoerende medewerkers door deze vaardigheden aan te leren en instructies te geven.
– Rapporteert kwaliteitsproblemen binnen zijn werkterrein aan de Projectleider en geeft de aanzet tot mogelijke corrigerende maatregelen.
– Is verantwoordelijk voor het naleven van procedures en instructies als omschreven in het kwaliteitssysteem.
– Is verplicht tot het bijwonen van de personeelsvergaderingen en de vergaderingen van de afdeling R&O.

Veiligheid/Gezondheid/Welzijn/Milieu
– Bewaakt de voortgang op het gebied van de realisatie van de VGWM-doelstellingen.
– Is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werksituatie op een werk/project,
– Is in het kader van uitvoering van een werk/project verantwoordelijk voor:
 het geven van voorlichting en verstrekken van instructies aan uitvoerende medewerkers betreffende de aard van het werk en de daaraan verbonden risico’s en het doel, de werking en het gebruik van beveiligingen en persoonlijke beschermingsmiddelen;
 het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen;
– Zorgt na een ongeval (met ernstige afloop) direct voor medische verzorging en schakelt de nodige instanties in.

Functie eisen
– Meerdere jaren ervaring op het gebied van industriële reiniging in de breedste zin van het woord.
– Ervaring in het uitvoeren van salvage/calamiteiten.
– Leidinggevende capaciteiten.
– Goede communicatieve vaardigheden.
– Vakopleiding Reiniging na Calamiteiten – Specialist
– Opleiding Reiniging en Reconditionering en/of Reiniging na Brand
– Kennis van relevante delen van de VGM, Arbo- en Milieuwetgeving
– VCA VOL
– BHV diploma
– Rijbewijs BE

Arbeidsvoorwaarden worden gevolgd conform de CAO in het schoonmaak- en glazenwassersbedrijf.

Geïnteresseerd in een van deze functies?
Stuur je motivatie en c.v. per email naar dpoolman@vks.nl