vks asbest

Chroom VI is een moleculaire verbinding die zich te allen tijde bindt aan een andere stof die vervolgens na blootstelling gevaarlijk is voor onze gezondheid. Met chroom VI moet voorzichtig worden omgesprongen en dat wordt helaas vaak nog onderbelicht. Het wordt meestal gebruikt als beschermend dekmiddel voor hout, plastic en metalen oppervlakken. Zodra het materiaal wordt bewerkt komt er chroom VI stof vrij dat gevaarlijk is voor onze gezondheid.

Bij onvoldoende of onjuiste beschermende maatregelen, kan de giftige stof het lichaam binnentreden via de huid of longen. In tegenstelling tot asbest is er voor chroom VI nog geen specifieke wetgeving ontwikkeld, maar wordt er verwezen naar de Arbowet. In de Arbowet en de Wet op de Carcinogene stoffen staan regels beschreven voor werkgevers en werknemers om de gezondheid en veiligheid van werknemers te bevorderen.

VKS is als één van de weinige bedrijven in Nederland gecertificeerd voor het saneren van chroom VI met het certificaat “Chroom VI - het veilig bewerken van chroom VI toepassingen”. Onze saneerders staan klaar om u ook in dit segment te ontzorgen.