• Ronde Tafel bijeenkomst SZW

  Ronde Tafel bijeenkomst SZW

  VSK is uitgenodigd door de Inspectie SZW (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voor een ‘Ronde Tafel bijeenkomst’ over veilig en gezond werken in de asbestverwijdering op donderdag 28 juni 2012. Zo’n 30 sleutelpersonen kwamen die ochtend bij elkaar om vanuit verschillende invalshoeken mee te praten.

  Het onderwerp van gesprek is de op veiliger en gezonder werken gerichte communicatie aan en binnen gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven. We hebben twee concrete doelgroepen waarop deze communicatie zich richt voor ogen: de directie/ bedrijfsleiding van deze bedrijven en de saneringsmedewerkers/werknemers (DTA- en DAV-ers) werkzaam in de bedrijven

  Het doel is om samen met u concrete en uitvoerbare communicatiemiddelen en acties te bedenken die eraan bijdragen dat bedrijfsleiding/directies en saneringsmedewerkers/werknemers verdere stappen zetten in veiliger en gezonder werken binnen de gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven.

   

  Share this:
  Leave a reply →