VKS streeft naar perfectie in opleidingen. Zowel het personeel in de buitendienst als op kantoor heeft de juiste opleidingen gevolgd om de vereiste kennis en kwaliteit te waarborgen op gebied van deskundigheid en veiligheid. Daarnaast wordt door regelmatig toolboxen te houden het personeel alert gehouden en geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen en specifieke eisen en omstandigheden bij projecten. Een overzicht van de meest gangbare opleidingen:

 

  1. Veiligheid opleidingen management: basis (VCA I), (VCA II) en operationeel leiding gevend (VCA-VOL)
  2. Veiligheid opleidingen uitvoerend: praktijk handblussen, EHBO, BedrijfsHulpVerlening (BHV)
  3. Beroeps Specialisten opleidingen asbestsanering: Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV) en Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA)
  4. Reinigings opleidingen: Groot Keuken Onderhoud (GKO) en Keuken Hygiëne; reiniging in Industrie aan Gevels en na Kalamiteiten (IGK-opleiding)
  5. Opleidingen reiniging na calamiteit: reiniging na brand&roetschade sanering; salvage en reconditionering
  6. Milieudeskundige opleiding DLP