• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

  Het belang van milieu, duurzaamheid en de maatschappelijke functie van ondernemingen heeft de laatste jaren de aandacht van belangenorganisaties, de media, overheden, de bevolking en nagenoeg alle politieke partijen. Als onderneming heeft VKS al decennia het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel. Zeker in asbestsanering is het van belang om de juiste invalshoek te kiezen bij taakopvatting.

  Het gaat immers om het schoonmaken van gebouwen die besmet zijn met asbest. Doel is om het risico voor de volksgezondheid weg te nemen maar ook om hergebruik van gebouwen en materialen mogelijk te maken, het duurzame hergebruik van schaarse middelen. Dit gebeurt bij een renovatieproject van flatgebouwen waarbij in een samenwerkingsverband met een bouwonderneming eerst wordt gesaneerd (asbestverwijdering) en vervolgens wordt gerenoveerd.

  Een ander voorbeeld is het amoveren en saneren van het voormalige Spittaal hospitaal in Zutphen i.s.m. Oranje b.v. waarbij alle gebruikte materialen waar nodig worden ontdaan van asbest zodat volledig hergebruik van materialen mogelijk is. Daarnaast blijft VKS op vooruitstrevende wijze bezig om met het ontwikkelen van nieuwe technieken op steeds efficiëntere wijze de kwaliteit van leefomstandigheden in gebouwen te verbeteren. Een voorbeeld is het mogelijk maken om onder steriele omstandigheden onderhoud, reparatie en verbouw werkzaamheden uit te voeren in ziekenhuizen waardoor er geen bacteriële besmetting kan plaatsvinden.

  http://youtu.be/CKjEf5QwyuQ

  Share this:
  Leave a reply →