De behaalde certificaten bevestigen dat VKS een kwalitatief hoogwaardig bedrijf is dat veel aandacht besteedt aan zaken zoals personeel, veiligheid, kwaliteit en milieu. VKS is in het bezit van de volgende certificaten:

Procescertificaat Asbestverwijdering VKS N.V. is in het bezit van dit procescertificaat en voldoet hiermee aan de Nederlandse regelgeving op dit gebied en is hiermee bevoegd tot het verwijderen van asbesthoudende materialen.

Procescertificaat Asbestverwijdering VKS N.V.

Process Certificate for Asbestos Removal VKS N.V. is in het bezit van dit procescertificaat en voldoet hiermee aan de Nederlandse regelgeving op dit gebied en is hiermee bevoegd tot het verwijderen van asbesthoudende materialen.

Process Certificate for Asbestos Removal VKS N.V.

Procescertificaat Asbestverwijdering VKS Asbest B.V. is in het bezit van dit procescertificaat en voldoet hiermee aan de Nederlandse regelgeving op dit gebied en is hiermee bevoegd tot het verwijderen van asbesthoudende materialen.

Procescertificaat Asbestverwijdering VKS Asbest B.V.

VCA** 2017/6.0 Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA). De VCA is een meetlat voor VGM-beheersystemen van uitvoerende (opdrachtnemende) bedrijven in allerlei sectoren en staat garant voor de uitvoering van werkzaamheden op een veilig, gezond en milieuverantwoord niveau.

 

Certificaat VCA** 2017/6.0

ISO9001 + Salvage ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De organisatie ISO (Genève) staat in voor het opstellen en beheren van duizenden verschillende normen. De meeste hiervan zijn productgericht, maar enkele normen slaan op generieke managementsystemen. Verreweg de meest bekende is de ISO 9001, welke slaat op het managementsysteem voor kwaliteit.

Certificaat ISO 9001 2015 – 2023-06-30

ISO 14001 ISO 14001 is net als ISO 9001 een norm, maar dan gericht op milieu. Hiermee beheersen wij prestaties op het gebied van de voor u relevante milieu aangelegenheden. Met een milieumanagementsysteem besteden wij structureel aandacht aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

  • Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieu risico’s.
  • Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van de organisatie.
  •  

Certificaat-ISO14001-2023-06-30

OSB Keurmerk Aanvang 2013 heeft brancheorganisatie OSB een nieuw label c.q. keurmerk geïntroduceerd, exclusief voor organisaties die de schoonmaakbranche waardig zijn. De brancheorganisatie OSB werkt aan een gezonde, aantrekkelijke schoonmaak- en glazenwassersbranche. Veel kwalitatieve bedrijven in onze branche werken iedere dag hard om Nederland schoon te maken en houden. Betrouwbare bedrijven die beschikken over de juiste vakkennis, die goed omgaan met hun personeel en belasting en premies betalen. Elk bedrijf dat voldoet aan de specifieke kenmerken die de brancheorganisatie hieraan stelt ontvangt een keurmerk. VKS heeft dit keurmerk ook mogen ontvangen, u kunt dit controleren op de website www.osb.nl VKS beschikt over alle bovengenoemde certificaten die bijdragen dat elke opdracht correct en volgens de voorschriften wordt uitgevoerd.

OSB1

 

Procescertificaat voor veilig bewerken Chroom 6.

https://www.vks.nl/wp-content/uploads/2022/04/vks-procescert-veilig-chroom6.jpg