• Calamiteit brand

    Calamiteit brand

    Bij een brand in een café is tijdens de bluswerkzaamheden asbest mee naar buiten genomen. Aan VKS de taak om deze deeltjes zo spoedig mogelijk weer te verwijderen.

    Share this:
    Leave a reply →