Astbest & Gevaarlijke Stoffen

Algemeen
Asbestcalamiteit
Spuitasbest
Schepen
Gebouwen

Asbestcalamiteit Projecten binnen Asbest & Gevaarlijke stoffen

Het Spittaal – Asbestcalamiteit
Op 18 augustus heeft de overdracht van Gelre ziekenhuizen aan Oranje / VKS plaats gevonden naar aanleiding van de opdracht om dit zeer bekende asbestpand te saneren en te amoveren.