• Aanbrengen spuitasbest

  Aanbrengen spuitasbest

  ,,Wat men in 1974 niet wist is, dat de beschermde laag van spuitasbest anno 2012 inhoudt dat het gebouw onder asbestcondities zal moeten worden afgebroken”, vervolgt de zegsman. ,,Dat is geen gemakkelijke taak, die wij onder uitermate strenge condities dienen te realiseren. Daarbij moet al het mogelijke worden gedaan om de overlast voor de omgeving, inclusief het nieuwe ziekenhuis, tot een minimum te beperken.”

  Transparant
  Oranje BV hecht er naar eigen zeggen grote waarde aan om samen met partner VKS BV het sloopproject transparant uit te voeren. ,,Er zal een informatiepunt worden ingericht, de bouwplaats biedt onder begeleiding mogelijkheid tot bezichtiging en is op www.sloopspittaal.nl inlichtingen over de stand van zaken te vinden. Overigens nemen de sloopwerkzaamheden circa twee jaar in beslag.

  Share this:
  Leave a reply →